Slideshow Tưởng Niểm Ân Sư TT. Thích Đức Trí

 

 

 

Video hình ảnh về tiểu sử và cuộc đời hành đạo của cố TT. Thích Đức Trí

Hình ảnh Lễ Tiểu Tường Cố TT Thích Đức Trí
Được Tổ Chức Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma, Từ ngày Chủ nhật 24/12/2017

Hình ảnh Khoá Tu Học Phật Pháp Báo Ân Lần 3, Từ ngày Thứ 5 ngày 21/12 đến Thứ 7 ngày 23/12/2017

 

 

 

Thành Kính Tưởng Niệm


Thượng Tọa Thích Đức Trí, Trụ Trì Chùa Tam Bảo, Oklahoma, Hoa Kỳ

Tin Viên Tịch Cố Thượng Tọa Thích Đức Trí

Hình ảnh cập nhật về Thầy

 

 

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

 

 

 

Drone Footage Chùa Tam Bảo

Bài viết này được viết trước ngày TT viên tịch "Lá Thư Đầu Xuân"

Bài viết "Phật Giáo Việt Nam trước nỗi đau của Dân Tộc"

Pháp Thoại "Hành động thiện ác trong tính nhân quả" do thầy Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Pháp Thoại "Cám Ơn Đời" do thầy Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Hình Ảnh Khóa Tu Báo Ân Chùa Tam Bảo Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 năm 2016

Video HT. Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 22 tháng 10 năm 2016

Video các sinh hoạt trong Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 20-22 tháng 10 năm 2016

Video TT. Nhuận Dung thuyết giảng nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 23 tháng 10 năm 2016

Video ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng "Kinh Nhận Diện Vô Ngã" nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 23 tháng 10 năm 2016

Video ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng "Ân Nghĩa Là Lẽ Sống của đời Người" nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 22 tháng 10 năm 2016

Video TT Thích Nhuận Dung thuyết giảng "Ba Đặc Tính Giáo Lý Phật Giáo" nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 23 tháng 10 năm 2016

Pháp Thoại "Nhận Thức về Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ" do thầy Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Video TT Thích Hạnh Đức thuyết giảng "Giáo Lý Duyên Khởi và Đời Sống" nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 23 tháng 10 năm 2016

Video TT Thích Đức Trí thuyết giảng "Phân Biệt Pháp Sám Hối và Rửa Tội" nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 22 tháng 10 năm 2016

Video TT Thích Đức Trí thuyết giảng "Niệm Phật Xưa và Nay" nhân dịp Khóa Tu Báo Ân lần thứ II tại chùa Tam Bảo ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Pháp Thoại "Hữu Tình và Vô Tình Trọn Thành Phật Đạo" do thầy Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Quán Niệm Về Sự Chết" do thầy Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Tứ Nhiếp Pháp" do thầy Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Video Pháp Thoại "Tinh Thần Tu Học Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ" do Thầy Đức Trí giảng tại Chùa Việt Nam, Houston TX

Pháp thoại "Trân Trọng Kiếp Người" do Thầy Đức Trí giảng tại chùa Địa Tạng, Houston TX

Pháp thoại "Ý Nghĩa Bạt Độ và Chẩn Tế" do Thầy Đức Trí giảng tại Chùa Phước Hậu, Milwaukee

Pháp thoại "Đời sống tu học của người Phật Tử" do Thầy Đức Trí giảng tại khóa An Cư 2016 ở Chùa Tịnh Luật, Houston TX

Pháp thoại "Bố Thí, Cúng Thí, Làm Phước theo tinh thần kinh Nikaya và Đại Thừa" do Thầy Đức Trí giảng tại khóa An Cư 2016 ở Chùa Tịnh Luật, Houston TX

LỄ CÚNG THÍ THỰC THEO TINH THẦN KINH NIKAYA

Giới thiệu giáo lý Thiền, Tịnh và Mật, Ba pháp Tu truyền thống của Phật Giáo Việt Nam

Thiền, Tịnh và Mật 1

Thiền, Tịnh và Mật  2

MP3 Pháp thoại này do TT Thích Đức Trí thuyết giảng tại khóa tu Bắc Mỹ Lần thứ 6. 
Được tổ chức tại Thành phố Costa Mesa ngày 21 đến 24/7/2016

Pháp thoại "Báo Hiếu là lẽ sống cao thượng" do thầy Đức Trí thuyết giảng tại chùa Tam Bảo

 

 

Kính mời click vào để xem hình ảnh khóa tu an cư:

 

Pháp Thoại "Tinh Thần Hộ Trì Phật Pháp" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Mục đích Đức Phật ra đời" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Đoạn Cuối Cuộc Đời" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Hương Lâm, Houston

Pháp thoại "Bốn Nguyện lớn của Đại Thừa" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Hương Lâm, Houston

BỐN NGUYỆN LỚN CỦA ĐẠI THỪA do TT. Thích Đức Trí viết

Căn Bản Nếp Sống Thiền do TT. Thích Đức Trí thuyết giảng 

Thiền Tịnh Mật, ba pháp tu truyền thống của Phật Giáo Việt Nam do TT. Thích Đức Trí viết

 

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay do TT. Thích Đức Trí giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin

Bốn Phẩm Đức Cao Thượng do TT. Thích Đức Trí giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin

Nương Tựa Cảnh Chùa do TT. Thích Đức Trí giảng tại Chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Đời này và Đời Sau" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Phương Pháp Niệm Phật" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Quán Chiếu Lỗi Lầm" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Sự Vay Mượn Trong Đời" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Nhận Diện Phiền Não Trong Tâm" do TT. Thích Đức Trí giảng

 

Sách "Nước Chảy Mây Trôi" do HT. Thích Như Minh viết

Thư Mục Bộ Sưu Tập Báo Chí Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ & Hải Ngoại do HT Thích Như Minh viết

 

Lễ Khai Mạc Khóa Tu Báo Ân 2015 video

Lễ Khánh Thành Quan Âm Thiền Đường video

Phật học vấn đáp & Lễ Bế Giảng Khóa Tu Báo Ân 2015

Pháp thoại: “Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm”, HT. Thích Bổn Đạt giảng

Pháp thoại: “Người Cư Sĩ Gương Mẫu”, TT. Thích Giác Minh giảng

Pháp thoại: “Công Đức Thọ Trì Chú Đại Bi”, do TT. Thích Đức Trí thuyết giảng

Pháp thoại: “Thiết Lập Đời Sống An Lạc”, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ giảng

Pháp thoại: “Nương tựa Chánh Pháp”, do TT. Thích Nhuận Dung thuyết giảng

Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng 1

Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng 2

Pháp thoại: “Bổn Phận Người Phật tử”, TT. Thích Giải Phước giảng

Hình Ảnh Khóa Tu Báo Ân và Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường được post trên trang nhà "hoavouu.com"

HÌNH ẢNH KHÓA TU BÁO ÂN, NGÀY 29/10/2015-1/11/2015

Slideshow

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Luân Hồi và Tái Sanh phần 1

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Luân Hồi và Tái Sanh phần 2      
Pháp thoại này do TT Thích Đức Trí thuyết giảng tại Chùa Phật Ân

Nhân Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 3 ngày 23 đến 25/10/2015
 
Tịnh Độ Là Đây
Pháp thoại này do TT Thích Đức Trí thuyết giảng tại
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè - San Jose ngày 18/7/2015
{Xem thêm hình ảnh và chi tiết khóa tu học}

Vấn Đề Giải Thoát Trong Pháp Môn Niệm Phật
TT Thích Đức Trí thuyết giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV
Từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2014 tại San Diego, California, Hoa Kỳ
 

 

 

Các Sách và Bài Viết Mới......               

 

 Hình ảnh Đại lễ Phật Đản và Khánh Thành Quan Âm Phật Đài (1)

 Hình ảnh Đại lễ Phật Đản và Khánh Thành Quan Âm Phật Đài (2)

 

 Câu Chuyện Về Tượng Đài Quán Thế Âm

Vũ khúc "Mẹ Từ Bi"

Lễ Quy Y Tam Bảo, Thọ Thập Thiện và Bồ Tát Giới

 

https://smile.amazon.com/ch/73-1422565

Khi mua sắm ở Amazon.com, xin vui lòng click vào link ở trên để ủng hộ cho Tam Bao Buddhist Temple. Thank you!

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                         Xem Lịch Vạn Niên

 

 

Xem giờ Việt Nam & Thế giới
 

Bây giờ là

 

© Copyright ducquanam 2009. All Rights Reserved.