Pháp Âm

Pháp Thoại "Tinh Thần Hộ Tŕ Phật Pháp" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Mục đích Đức Phật ra đời" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Đoạn Cuối Cuộc Đời" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Hương Lâm, Houston

Pháp thoại "Bốn Nguyện lớn của Đại Thừa" do TT. Thích Đức Trí giảng tại chùa Hương Lâm, Houston

  Căn Bản Nếp Sống Thiền do TT. Thích Đức Trí thuyết giảng 

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay do TT. Thích Đức Trí giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin

Bốn Phẩm Đức Cao Thượng do TT. Thích Đức Trí giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin

Nương Tựa Cảnh Chùa do TT. Thích Đức Trí giảng tại Chùa Tam Bảo

Pháp thoại "Đời này và Đời Sau" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Phương Pháp Niệm Phật" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Quán Chiếu Lỗi Lầm" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Sự Vay Mượn Trong Đời" do TT. Thích Đức Trí giảng

Pháp thoại "Nhận Diện Phiền Năo Trong Tâm" do TT. Thích Đức Trí giảng

Phật học vấn đáp & Lễ Bế Giảng Khóa Tu Báo Ân 2015

Pháp thoại: “Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm”, HT. Thích Bổn Đạt giảng

Pháp thoại: “Người Cư Sĩ Gương Mẫu”, TT. Thích Giác Minh giảng

Pháp thoại: “Công Đức Thọ Tŕ Chú Đại Bi”, do TT. Thích Đức Trí thuyết giảng

Pháp thoại: “Thiết Lập Đời Sống An Lạc”, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ giảng

Pháp thoại: “Nương tựa Chánh Pháp”, do TT. Thích Nhuận Dung thuyết giảng

Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng 1

Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng 2

Pháp thoại: “Bổn Phận Người Phật tử”, TT. Thích Giải Phước giảng

 

Pháp Thoại "Thiết Lập Đời Sống An Lạc" giảng tại Chùa Tịnh Luật 6/2015, Houston TX

Pháp Thoại "Vấn đáp Phật Pháp và Đời Sống" giảng tại Chùa Tịnh Luật 6/2015, Houston, TX

Pháp Thoại "Phục Hồi Chân Tánh" (Giảng tại Chùa Tam Bảo)

Pháp Thoại "Người Cư Sĩ Gương Mẫu" (Giảng tại chùa Tam Bảo)

Pháp Thoại "Tỉnh Mộng" (Giảng tại Chùa Tam Bảo)

Pháp Thoại: "Triết Lư Tịnh Độ Qua Duy Thức Học phần I (Giảng tại Chùa Tịnh Luật, Houston TX)

Pháp Thoại: "Triết Lư Tịnh Độ Qua Duy Thức Học phần II (Giảng tại Chùa Tịnh Luật, Houston TX)

Thầy Đức Trí thuyết giảng tại Hội Trường Thuận Pháp, Houston, TX:

  1. Pháp Luận về Mối Liên Hệ Thiền và Niệm Phật (phần 1)

  2. Pháp Luận về Mối Liên Hệ Thiền và Niệm Phật (phần 2)

  3. Vấn Đáp Pháp Học trong đời sống

  4. Vấn Đáp về Thiền và Niệm Phật

 

 

 

image Phật Pháp Vấn Đáp trong khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ IV-2014

 

 

   Bồ Tát Quan Thế Âm

 

 

   Ư nghĩa Niệm Phật

   Quán tưởng niệm Phật trong pháp môn Tịnh Độ: 01, 02