Cách Thức Làm Giá

Lấy non 1/2 cup (8oz) đậu xanh, ngâm nước 1 đêm

1 bộ xửng đường kính khoảng 3 tấc
- lót 1 lớp vải mùng hoặc vải thưa, lót 1 đầu vô nồi, chừa 1 đầu để 1 lát đậy lên đậu
- rải đậu xanh đă ngâm nước thành 1 lớp mỏng, tránh hạt này chồng lên hạt kia
- gấp phần vải mùng tḥ ra bên ngoài gọn vào trong ḷng xửng
- mỗi ngày cho đậu "uống" nước 3 lần, mỗi lần 1 tô chừng này
- cứ giở ra cho "uống" xong đậy lại, nước đọng phía dưới phần nồi nhiều quá th́ đổ bớt ra. Đậy kín như vầy trong 5 ngày
- khoảng ngày thứ 4 th́ đă thấy như vầy
- sau khi sảy vỏ đậu ra
- làm bánh xèo, bánh cống, ăn với cháo, hủ tíu, phở v.v...
- đừng ham rải đậu nhiều quá, chật chỗ không đủ chỗ cho giá nẩy mầm th́ cọng giá sẽ bị ốm tong teo