Kiến Lập Tôn Tượng Quán Thế Âm

                Om Mani Padme Hum

 

                                Bài viết trên báo Tulsa World ngày 2 tháng 3 năm 2011:

                                    Statue at Buddhist temple in Tulsa visible for miles but still not complete

                                    Thư Cảm Tạ Công Đức

                                   Tôn Tượng Quan Âm đã tới chùa Tam Bảo

                                Hình ảnh các trụ đèn, lư nhang bằng đá sẽ được tôn trí trước đài Quan Âm

                                Tôn Tượng Quán Thế Âm đã dựng xong ngày 16 tháng 7 năm 2010

                                Hình ảnh Lễ Cầu Nguyện Dựng Tượng Quan Thế Âm

                                    Mong Được Lắng Nghe - Vĩnh Hảo

                                    Bồ Tát Quan Thế Âm

                                    Hình ảnh về tiến trình xây dựng Tôn Tượng Quan Âm

                                   Slide Show về việc kiến lập Tôn Tượng Quan Thế Âm

                 

                                   Các bài báo Việt Mỹ về việc kiến lập Tôn Tượng Quan Âm:

                                                 Tulsa Buddhists seek to erect statue of goddess

                                                 Statue Sought for temple

                                                 Zoning for Buddhist Statue

                                                Quan Am Statue is approved by BOA

                                                 Chùa Việt xây tượng Phật lớn