Kiến vấn với Thầy Trụ Trì

Chùa Tam Bảo - TK Thích Đức Trí

Minh Giới ghi

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

 

            Trong mục đích tìm hiểu quan điểm của Thầy Trụ Trì chùa Tam-Bảo - Đại Đức Thích Đức Trí về việc sinh hoạt và kế hoạch phát triển của chùa. Chúng tôi đã gặp Thầy để kiến vấn. Trân trọng kính mời chư liệt quý vị theo dõi.

 

          Kiến vấn: Kính bạch Thầy, vào rằm tháng tư âm lịch vừa qua, Thầy đã được ban hộ trì chùa Tam-Bảo và đại đa số Phật tử chùa Tam Bảo và vùng phụ cận thỉnh cầu Thầy nhận chức Trụ trì. Đại Lão Hòa-Thượng Mãn-Giác Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ đã về chứng minh lễ tấn phong, cùng với sự tham dự của nhiều chư tăng và Phật tử. Kính xin Thầy cho đại chúng biết một vài cảm nghĩ của Thầy đối với đồng bào Phật tử chùa Tam-Bảo?

 

Thầy Trụ Trì: Tôi rất cảm động khi Ban Hộ Trì và Phật Tử thỉnh cầu Hòa Thượng Hội Chủ bổ nhiệm, cũng như thỉnh nguyện tôi nhậm chức Trụ Trì ngôi chùa Tam Bảo này. Điều khích lệ cho tôi là Phật Tử ở đây có tinh thần tu học rất nghiêm túc và tha thiết hộ trì chánh Pháp. Quý vị luôn luôn đứng bên tôi cùng tu học với một tinh thần nhiệt huyết trong tình đạo vị. Theo tôi được biết, Hòa Thượng và TT Như Minh rất quan tâm đời sống tu học của Phật Tử chùa Tam Bảo. Thiết nghĩ, chư Tăng và Phật tử phải làm tròn bổn phận tu học của chính mình, giữ gìn bản chất của đạo Phật ở chốn thiền môn để khỏi phụ lòng quý ngài.

 

          Kiến vấn: Kính bạch Thầy. Kính xin Thầy phổ biến rộng rãi chương trình hoạt động hằng ngày, hằng tuần và cuối tuần tại chùa Tam-Bảo?

 

Thầy Trụ Trì: Ngoài thời khóa tu hoc của chư Tăng, hằng tuần mỗi ngày chúng tôi tổ chức cho Phật tử thọ trì kinh Pháp Hoa từ 5pm đến 6pm. Tối thứ tư có lớp thiền anh ngữ ban vào lúc 7pm đến 9pm, lớp thiền việt ngữ ban vào tối thứ sáu t 7pm đến 8pm. Sáng Chủ nhật từ 8am đến 10am là khóa thiền của Phật tử anh ngữ ban.  Từ 11am đến 12 giờ trưa là khóa lễ và thuyết pháp cho toàn đại chúng. Chiều chủ nhật, từ 1:30pm đến 3pm là khóa lễ Đại Bi sám pháp.

 

          Kiến vấn: Kính bạch Thầy. Chúng con được biết chùa đã hoàn thành việc trồng cây, sửa chữa hồ cá, dời tượng Quán Thế Âm. Kính xin Thầy tóm lược ý nghĩa và mục đích của các công tác nầy ?

 

Thầy trụ trì: Tôi nghĩ rằng: Chúng ta nên làm những việc có thể làm được, tạo mọi điều kiện để Phật tử đến chùa làm công quả vun bồi phước đức, gieo duyên lành với Tam Bảo.

Việc trồng cây là tạo cảnh trí Tùng Lâm, 300 cây mà chúng ta đã trồng được tương lai sẽ tạo nên bóng mát và nét trang nghiêm hùng vĩ của một tu viện sau này.

 Sửa lại hồ sen, sửa cầu và tôn trí tượng Quan Âm trên hòn non bộ làm cho cảnh thờ phụng trang nghiêm và có vẽ đẹp hài hòa với cảnh vật trong chùa, tạo cho Phật tử thập phương có nơi chiêm bái. Tất cả những công việc này chủ yếu là do công sức và sự nhiệt tâm của Phật Tử thực hiện nên sớm hoàn thành một cách tốt đẹp.

 

          Kiến vấn: Kính bạch thầy.  Vào ngày 18 tháng 12 năm 2005, một buổi họp khoáng đại đã được tổ chức tại chánh điện chùa Tam-Bảo do Thầy chủ tọa. Đa số Phật tử tham dự buổi họp đã hoan hỉ chấp nhận chương trình xây cất tượng Quan Thế Âm. Kính xin Thầy hoan hỉ trình bày ý nghĩa và sự lợi lạc xây cất Tượng Quan Thế Âm.

 

Thầy Trụ Trì : Việc tôn trí tượng Quan Âm lộ thiên bằng đá nhằm mục đích xây dựng Phật tích tại chùa Tam Bảo, truyền bá công hạnh và lý tưởng từ bi cứu khổ của Ngài. Từ đó, khiến đại chúng nhận thức và tu học theo hạnh nguyện của Đức Quan Âm. Xây dựng Phật tích là một việc làm để gieo trồng phước đức, làm lợi lạc cho mình và tha nhân. Trong lãnh vực tâm linh, với lòng tôn thờ trên tinh thần “hữu cầu tất ứng”, Bồ Tát sẽ gia hộ cho đồng bào Phật tử được nhiều điều an ổn và sống đời an vui.

Đạo lý Quan Âm là lòng từ bi vô hạn mà nhân loại cần phải học để cho nhau tình thương. Chỉ có tình thương mới giúp cho con người xóa tan thù hận khổ đau. Một tôn tượng của Bồ Tát được dựng lên mục đích là tuyên dương ánh sáng tình thương và lòng hiểu biết trong lòng mọi người. Hơn nữa, đây cũng là một công trình có giá trị văn hóa không những trong Phật giáo mà còn trong xã hội chúng ta đang sống, nó có ảnh hưởng rất lớn trong sự truyền bá giáo lý Phật-Đà.

 

          Kiến vấn: Kính bạch Thầy. Thầy có ý nguyện kiến thiết chùa Tam-Bảo để biến nơi nầy thành một tu viện không? Vậy kính xin Thầy hoan hỉ trình bày sơ lược với đại chúng.

 

Thầy Trụ Trì: Bất cứ một người học Phật nào, duy trì một ngôi chùa hay một cơ sở tôn giáo cũng hằng mong muốn có đủ phương tiện tối thiểu để tạo điều kiện cho số đông Tăng, Ni và Phật Tử quy tụ tu học. Đó là việc làm thiết thực trong ý nghĩa hoằng pháp lợi sanh mà người xuất gia và tại gia điều có trách nhiệm. Nhưng chúng ta cần tiến hành từng bước một.

Trước hết chúng ta tạo điều kiện cho chư Tăng và Phật tử về đây tu học.  Chúng ta nên làm những việc gì trong khả năng vốn có. Như đã mua đất để mở rộng vườn chùa, trồng cây để tạo cảnh cho tu viện trong tương lai. Đó là phương châm tu học và hướng phát triển của một ngôi chùa. Quan điểm của tôi là tùy duyên thực hiện từng bước, không vội vàng nôn nóng mà chỉ mong chư Tăng và Phật tử sống tu tập theo tinh thần của lời Phật dạy, hãy an trú trong hiện tại để phát triển đời sống tâm linh của chính mình.

 

           Chúng con cám ơn những điều Thầy vừa trả lời và kính chúc Thầy thân tâm an lạc.

 

 

 

 

Chùa Tam-Bảo ngày 24 tháng 12 năm 2005